Өткөрүп жиберип, жаӊы каттоо маалыматтарын түзүүгө өтүү